Propozície

Pokyny a základné informácie:

Hlavný usporiadateľ: MUDr. Simona Polakovičová, Jasná 2, 900 41 Rovinka

Miesto a dátum konania:

26.8.2017 (sobota) Cieľová rovinka ( www.cielovarovinka.sk ), Železničná 322, 90041 Rovinka.

- Autom z Bratislavy smer Dunajská Lužná. V centre Rovinky za druhou svetelnou križovatkou vľavo a potom 2 km rovno.
- Vlakom z Bratislava Hlavná stanica vlakom RegioJet smer Komárno zastávka Rovinka. (Tu nájdete cestovný poriadok RegioJet)
- GPS: 48.106120, 17.253000


Disciplíny a program podujatia:

08:00 - 10:30 Registrácia bežcov
Registrácia detí do 9:30, dospelých do 10:30
09:30 Štart detských behov:
Kategória A (deti do 6 rokov) - 200m
Kategória B (deti od 6-8 rokov) - 400m
Kategória C (deti od 8-10 rokov) - 600m
Kategória D (deti od 10-14 rokov) - 1200m
10:30 Štart streleckej súťaže
11:00 Štart hlavného behu "Bež Rovinkou!" 2017 - muži (kategória AM), ženy (kategória AZ)
11:10 Štart behu pre zdravie
12:30 Vyhodnotenie výsledkov

Dĺžka trate:

Hlavný beh - 6 km
Beh pre zdravie - 1km

Trať:

Hlavný beh - kombinovaná - asfaltové a poľné cesty

Beh pre zdravie - kombinovaná - asfaltové a poľné cesty v areáli Cieľovej rovinky

Štartovné:

Hlavný beh (muži,ženy) - online registrácia 7,- EUR prevodom, 10,- EUR na mieste
Deti- 1,- EUR prevodom alebo na mieste
Štartovné je potrebné uhradiť do konca registrácie!

Štartovné je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu:

Banka: Fio Banka
IBAN: SK0483300000002701236621
SWIFT - BIC: FIOZSKBAXXX
Poznámka pre prijímateľa: Vaše meno + Rok narodenia

Pri platbe je možné prispieť aj dobrovoľný príspevok na charitu. (Bližšie info tu).

Úhrada štartovného poplatku je nevratná. Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor preteku, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť štartu pretekára, resp. účasti v súťaži.

Štartový balíček na podujatí obsahuje:

– štartové číslo
– čip na meranie času (obdržíte pri registrácii so štartovým číslom)

Prihlasovanie (registrácia):

- online registrácia začína 23.6.2017 a trvá do 18.8.2017 23:59:59 (piatok) na stránke www.bezrovinkou.sk.
- registrácia je možná aj na mieste do 10:30 v deň preteku, počas prezentácie bežcov.
– zaregistrovaný na beh budete až po zaplatení štartovného poplatku a po podpísaní prihlášky pri prezentácii pred štartom.

Podmienky on-line registrácie

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca.

Prezentácia:

- 26.08.2017 v čase od 08:00 hod. do 10:30 hod. (v mieste konania podujatia - Cieľová rovinka, Železničná 322, 90041 Rovinka)

Upozornenie: Nenechávajte si svoju prezentáciu na poslednú chvíľu, budete mať čas v kľude sa pripraviť na štart a užiť si atmosféru podujatia !!!

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte vytlačeným potvrdzujúcim emailom, ktorý Vám po registrácii zašleme na Vašu na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. To isté platí aj v prípade, ak budete preberať štartový balíček za iného účastníka.

Poistenie:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Občerstvenie

Pre všetkých bežcov v cieli – minerálna voda a ovocie.

Meranie časov:

Pomocou čipov - okrem Behu pre zdravie

Výsledky:

Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na www stránke a na facebookovej stránke podujatia.

Vyhlásenie výsledkov

V priestoroch podujatia po ukočení všetkých behov.

Hodnotenie a ceny

Detské behy - prví traja v každej kategórii (A,B,C,D) budú ocenení diplomom, medailou a bežeckou trofejou a vecnými cenami od sponzorov
Hlavný beh - prví traja v každej kategórii (muži, ženy) budú ocenení diplomom, medailou, pohárom a vecnými cenami od sponzorov.
Beh pre zdravie - prebehne losovanie o vecne ceny

Fotografie

Priebežné fotenie počas behov.
Fotografie z aktuálneho ročníka nájdete na tomto linku Foto 2017.

Podmienky účasti

Preteká sa podľa pravidiel atletiky Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Prispejte Základnej škole v Rovinke...


Tento rok sme sa rozhodli, že finančne pomôžeme Základnej škole v Rovinke. Riaditeľka školy pani Mgr. Elena Zelenská nás oboznámila so situáciou sociálne slabších rodín, ktorých deti navštevujú túto školu. Týmto podujatím by sme chceli pomôcť deťom, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť z rôznych dôvodov kúpiť učebnice, školské pomôcky, prípadne zaplatiť za výlety, alebo exkurzie.

Vyzbieraná finančná čiastka bude odovzdaná pani riaditeľke v deň podujatia. Počas registrácie máte aj vy možnosť prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou.

Vopred ďakujeme v mene Základnej školy v Rovinke.

Novinky


-Nová, zaujímavá trasa behu

- Nové miesto,ideálne pre kultúrno- športové vyžitie ( príjemné posedenie pri hudbe, detské ihrisko, hospodársky dvor, vozenie na poníkoch...)


- Šatne a WC zabezpečené priamo v priestoroch Cieľovej rovinky

- „Beh pre zdravie”- len necelý kilometer si môže každý z Vás, aj nebežec odbehnúť priamo v areáli Cieľovej rovinky, okolo vinohradu, aby urobil niečo pre svoje zdravie. Víťaz behu bude vylosovaný, takže sa ním môže stať skutočne každý, bez ohľadu na vek a výkonnosť.

„Strelecká sútaž pre deti od 10-15 rokov”, ktoré si budú môcť vyskúšať a zasútažiť v streľbe zo vzduchovej pušky „Slávie”.

Predbežný program vystúpení kapiel:

10:00-10:30 Lillian
10:40-11:20 Scott & Zelda
11:30-12:10 M4M
12:20-13:00 Vivetray

 

guitar

Aktuálne výsledky

Hlavný beh

Detské behy

Výsledky z predchádzajúcich ročníkov

2016


Kontakt

MUDr. Simona Polakovičová
E-mail: info@bezrovinkou.sk
Tel.: +421 (905) 432 654

Adresa

Jasná 2,
Rovinka, 900 41
Slovenská Republika

Pošlite nám správu